Liên minh kỹ sư UAH

UAH.Engineer.vn

Liên minh các sinh viên và cựu sinh viên ngành kỹ thuật từ đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn

Nơi giúp sinh viên của đại học Kiến Trúc TP HCM được thực tập trong các dự án thực thế của liên minh này dưới sự dìu dắt của các cựu sinh viên

Thông báo: Liên minh này đang cần tuyển ban quản trị là cựu sinh viên của đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn để có thể vận hành chính thức. Hãy đăng ký đề tài B.Engineer.vn để được hướng dẫn vận hành dự án này

Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Chúng tôi luôn kết hợp với các cộng đồng khác trong Khai Trí để cung cấp những giải pháp tổng thể cho bạn

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn online và offline về những vấn đề thuộc lĩnh vực này

Chúng tôi sẽ review đánh giá về các sản phẩm, dịch vụ, ấn phẩm của bạn

Chúng tôi nhận nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực này

Chúng tôi giúp bạn xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm và dịch vụ trên oBook.vn, Lesson.vn, Ostore.vn, TinhXao.com


Chúng tôi giúp sinh viên rèn luyện trong các dự án thực tế và nhận đào tạo nhân viên của doanh nghiệp

Chúng tôi giúp tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực này cho doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu và trả lời mọi câu hỏi của bạn