Kỹ sư Quốc Khí UAH.Engineer.vn

(Trước đây là Cộng đồng Kỹ sư UAH)

Danh hiệu YourName.UAH.engineer.vn dành cho các QuocSi.com từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM (UAH.edu.vn)

Một UAH.danhhieu.com của DanhHieu.com

Tiến cử ứng viên cho danh hiệu này tại UAH.tiencu.com

Thông báo tuyển ban quản trị

Hiện tại cộng đồng này đang được quản lý chung bởi các tình nguyện viên của CaoKien.com nên chúng tôi đang cần tuyển ban quản trị riêng để phát triển cộng đồng này. Nếu bạn là một cựu sinh viên hoặc giảng viên của trường ĐH này thì hãy tranh cử để quản trị cộng đồng này tại Election.vn hoặc tiến cử một người phù hợp tại TienCu.com

Giới thiệu

Vì sao DanhHieu.com tạo ra danh hiệu này?

Thứ nhất, năng lực trong quá trình học tập của sinh viên đã được nhà trường thể hiện trong bảng điểm và bằng tốt nghiệp, nhưng cái doanh nghiệp cần biết là năng lực làm việc của nhân sự sau khi ra trường chứ không phải năng lực học tập trong trường vì hai năng lực này ngày càng không tỉ lệ với nhau. Vì vậy, DanhHieu.com tạo ra danh hiệu này này để phản ánh năng lực làm việc thực tế của nhân sự được đào tạo từ nhà trường theo sự đánh giá của các doanh nghiệp và mọi người nhằm cung cấp thêm thông tin tham khảo cho các nhà tuyển dụng. 

Thứ nhì, có rất nhiều cựu sinh viên thành đạt chưa được nhà trường vinh danh nên DanhHieu.com tạo ra các danh hiệu này để vinh danh những gương mặt cựu sinh viên thành đạt nhằm khích lệ tinh thần của những sinh viên đang theo học, cũng là một cách vinh danh chất lượng đào tạo của nhà trường với toàn xã hội. 

Thứ ba, nếu danh hiệu này được chấm bởi một hội đồng giám khảo lộ diện thì họ sẽ bị thiên vị, cảm tính, mua chuộc hoặc đe dọa làm mất sự uy tín của danh hiệu này. Vì vậy, danh hiệu này sẽ dựa trên sự thể hiện của ứng viên trên YourName.tentuoi.com, được tiến cử bởi TienCu.com, được bình bầu bởi BinhBau.com, được phong tặng bởi DanhHieu.com, và được lưu giữ vĩnh viễn bởi History.vn trên YourName.luocsu.com, tất cả đều là những tổ chức ẩn danh tuyệt đối để đảm bảo sự trong sáng của danh hiệu này. 

Thứ tư, nhà trường chỉ có thể phong danh hiệu dạng giấy khen nên danh hiệu đó có thể được làm giả và không thể thu hồi danh hiệu khi ứng viên không còn đủ uy tín. Do đó, các danh hiệu này nên được cấp bởi DanhHieu.com dưới dạng tên miền đặc biệt luôn luôn tồn tại vĩnh viễn mà ứng viên không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. Danh hiệu dạng tên miền trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com để dùng đồng thời sẽ giúp ứng viên dễ chia sẻ trên internet và tiện cho việc trích dẫn trên văn bản giấy. Đặc biệt, danh hiệu dạng tên miền này sẽ bị thu hồi khi mọi người ThanPhien.com về ứng viên tại YourName.thanphien.com

Cách phong và thu hồi danh hiệu bởi DanhHieu.com

Các danh hiệu bên dưới cũng như mọi danh hiệu khác của DanhHieu.com đều được phong và thu hồi theo một quy trình bảo mật, độc lập, khách quan, bởi các tổ chức luôn ẩn danh tuyệt đối để không bị mua chuộc và đe dọa. Vui lòng xem cách phong các danh hiệu bên dưới tại DanhHieu.com.

Ví dụ, nếu bạn đã có tentuoi.comYourName.tentuoi.com và được phong danh hiệu Sinh viên UAH.student.vn thì website YourName.tentuoi.com sẽ có thêm một tên miền YourName.UAH.student.vn dùng đồng thời để chứng tỏ với mọi người bạn đã được phong danh hiệu Sinh viên UAH.student.vn

Nếu bạn bị mọi người ThanPhien.com tại YourName.thanphien.com thì có thể bị thu hồi tên miền danh hiệu này vĩnh viễn, nếu không thì tên miền và website của bạn luôn luôn tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời mà không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường.  

Đăng tin tuyển dụng và tìm việc làm

Các sự kiện sắp diễn ra của chúng tôi

Tìm các gói giao khoán công việc

Đặt các gói tư vấn của thành viên